Česky
Slovensky
English
Deutsch
Polski
Pусский
Român
Urmărește-ne pe rețelele sociale:  

Navigare

Despre noi
Condiţii de utilizace

Condiţii de utilizace

Condiţii de utilizare a sitului de internet al societăţii DRILL B.S., spol. s r.o.

Aceste condiţii se referă la toate persoanele care utilizează situl de internet al societăţii DRILL B.S. spol., s r.o. www.drill.cz, www.dril.cz, www.drill.eu, www.drillbs.cz, www.drillbs.com, www.drillbs.eu, www.drillbs.biz, www.drillbs.info, www.drillbs.net, www.drillbs.org, www.drillbs.ro, www.drillbs.pl, www.contracting.cz, www.itbodyshop.cz, www.itbodyshop.eu, www.drill.sk, www.dril.sk, www.drillbs.sk, www.drillbs.ru, www.drillbs.de, www.drillgroup.eu, www.drillgroup.cz, www.quicksource.cz, www.quicksource.sk, www.quicksource.info, www.protemp.cz, www.protemp.sk, www.pro-temp.cz, www.pro-temp.sk, www.pro-temp.eu, www.protempplus.cz, www.protemp.com.ua, www.digitalnihr.com, www.digitalnirh.eu, www.digitalnihr.sk (denumiţi în continuare în prezentul document utilizatori).

Operatorul sitului de internet menţionat mai sus este societatea DRILL B.S., spol. s r.o. cu sediul în str. Narodni 1009/3, 110 00 Prague 1, IČ (nr. în RC): 274 84 462, DIČ (CUI): CZ27384462, înmatriculată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul orăşenesc din Praha, partea C, dosarul 115459 (denumită în continuare în prezentul document operator), care este, în conformitate cu Legea nr. 121/2000 Colecţie, privind dreptul de autor, drepturile aferente dreptului de autor şi privind modificările unor legi (denumită în continuare în prezentul document „legea privind dreptul de autor“), autorizată a-şi exercita drepturile de proprietate asupra acestor situri de internet.

 • Scopul sitului de internet este mai ales de a informa în legătură cu oferta de produse şi servicii ale operatorului.
 • Utilizarea sitului de internet este gratuită.
 • Utilizarea acestui site sau a unei părţi a acestuia în alte scopuri decât cele personale nu este permisă fără acordul scris al operatorului.
 • Fără acordul prealabil scris al operatorului nu este permisă nici un fel de intervenţie în conţinutul sau fondul tehnic al sitului. Dreptul de decizie asupra modificării, îndepărtării sau completării sitului sau a oricărei părţi a acestuia îi aparţine doar operatorului.
 • Publicarea pe site a oricăror date sau informaţii, cu excepţia prezentelor condiţii, nu are caracterul nici unui act de juridic care să ducă la naşterea raportului juridic între operator şi utilizator, dacă în cazurile concrete nu s-a precizat altfel.
 • Dreptul de a modifica sau completa prezentele condiţii îi aparţine doar operatorului. Condiţiile actuale de utilizare a sitului de internet sunt valabile şi îşi produc efectele în ziua publicării lor.

Marca înregistrată

Societatea DRILL B.S., spol. s r.o. este proprietarul exclusiv al mărcii înregistrate combinate DRILL cu dreptul de prioritate începând cu data de 19.10.2005, marca fiind înregistrată în data de 19.4.2006 la Autoritatea pentru proprietatea industrială sub numărul 280612 iar mărcile înregistrate verbale DRILL cu dreptul de prioritate începând cu data de 14.12.2005, înregistrate în data de 24.5.2006 la Autoritatea pentru proprietatea industrială sub numărul 281589.

Societatea DRILL B.S., spol. s r.o. este proprietarul exclusiv al mărcii înregistrate internaţionale DRILL (vizuală) înregistrate la Autoritatea internaţională pentru proprietate industrială de la Geneva  din data de 18.4.2006 sub numărul 902390 şi al mărcii înregistrate internaţionale DRILL (verbale) înregistrate la Autoritatea internaţională pentru proprietate industrială de la Geneva din data de 24.5.2006 sub numărul 902137.

Prin plasarea pe site a mărcilor înregistrate amintite, societatea DRILL B.S., spol. s r.o. în nici un caz nu oferă autorizaţie pentru utilizarea lor unei alte persoane decât proprietarul. Nici un fel de anunţ pe acest site nu ar trebui să fie înţeles ca şi o acordare indirectă, legală sau de altă natură, a unei licenţe sau a unui drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate menţionate pe această pagină fără aprobarea societăţii DRILL B.S., spol. s r.o. În cazul în care s-ar ajunge la o astfel de utilizare fără acordul societăţii  DRILL B.S., spol. s r.o., acest lucru ar fi considerat ca fiind o violare a dreptului de autor.

Refuzul şi limitarea responsabilităţii

 • Informaţiile publicate pe situl de internet ies din informaţiile oferite de către operator.
 • Operatorul nu garantează corectitudinea şi completitudinea informaţiilor pe acest site de internet. Operatorul poate oricând, fără o atenţionare prealabilă,  să modifice informaţiile de pe acest site şi nu poartă nici un fel de răspundere pentru eventualele pagube pricinuite utilizatorilor în legătură cu utilizarea sitului.
 • Operatorul preia unele informaţii publicate pe situl de internet din alte surse care sunt menţionate. Mai departe, operatorul nu poartă nici o răspundere pentru conţinutul sitului de internet al unor terţi, situri care pot fi vizitate prin intermediul sitului propriu. Operatorul nu poartă nici un fel de răspundere nici pentru publicitate sau orice altă formă de promovare efectuată de către orice terţe persoane prin intermediul sitului lui propriu. Operatorul nu este responsabil pentru conţinutul comunicărilor dintre utilizatorii unor situri de internet (mai ales foruri de discuţie, grupuri de discuţie) şi îşi rezervă dreptul de a îndepărta orice comunicare care conţine o informaţie ce poate considerată ca fiind ilegală, ofensivă sau în orice fel inacceptabilă.
 • Operatorul răspunde pentru conţinutul informaţiilor salvate la cererea utilizatorului pe situl de internet al operatorului doar atunci, când putea să ştie, având în vedere obiectul său de activitate, împrejurările şi natura cazului, că, conţinutul informaţiilor salvate sau comportarea utilizatorului sunt în contradicţie cu legea, sau dacă a aflat în mod cert că, conţinutul informaţiilor salvate este în contradicţie cu legea sau dacă a primit informaţii în legătură cu comportarea abuzivă a utilizatorului şi nu a luat măsuri imediate care i se pot cere în scopul îndepărtării sau blocării unor astfel de informaţii.
 • Operatorul nu are obligaţia de a supraveghea conţinutul informaţiilor salvate şi nici de a căuta activ faptele sau împrejurările indicând conţinutul abuziv al informaţiei.